Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-98 Безопасност на детски играчки и други детски артикули

Статус: Активен
Председател: Надя Попова
Секретар: Петър Лозев
Телефон: 02/81 74 539
Е-майл: Petar.Lozev@bds-bg.org

Заглавие на български

Безопасност на детски играчки и други детски артикули

Заглавие на английски

Safety of toys and other child articles

Област на действие на български

Стандартизация в областта на безопасност на детски играчки по отношение на техните механични, физични и химични свойства, миграция на определени елементи, безопасност на люлки и пързалки, използвани в домашни условия; безопасност на детски артикули

Област на действие на английски

Standardization of toys with respect to safety relating to their mechanical, physical and chemical properties, migration of certain elements, safety of swings and slides for domestic use; safety of child articles

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 52 - Активен

Безопасност на детски играчки
Safety of toys

CEN/TC 252 - Активен

Изделия за отглеждане на малки деца
Child care articles

ISO/TC 181 - Активен

Безопасност на играчки
Safety of toys

CEN/TC 398 - Активен

Продукти за защита на деца
Child Protective Products

CEN/SS H34 - Спрян

Детска безопасност
Child Safety