Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ТК-0/ПС-28 Пробки, прокатно оборудване, пломби

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Зорка Кочопулу
Телефон: 02/81 74 590
Е-майл: Zorka.Kotchopoulou@bds-bg.org

Заглавие на български

Пробки, прокатно оборудване, пломби

Заглавие на английски

Plug,rolling equipment,seals

Област на действие на български

Стандарти в областта на:
- пробки - основни размери,
- пломби оловни - основни размери,
- прокатно оборудване - основни параметри,
- лист-мрежа за проектиране на форми на документи

Област на действие на английски

Standards on the scope of:
-plug - basic dimension;
-lead seals - basic dimension;
-rolling equipment- basic parameters;
-forms design sheet

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 221 - Спрян

Фабрично изработени метални резервоари и съоръжения за резервоари за съхраняване и за станции за обслужване
Shop fabricated metallic tanks and equipment for storage tanks and for service stations