Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-0/ПС-27 Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ. Водородни технологии.

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Лилия Костова
Телефон: 02/8174544
Е-майл: Lilia.Kostova@bds-bg.org

Заглавие на български

Oрганични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса. Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения. Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ. Водородни технологии.

Заглавие на английски

Organic contaminants (tar) in biomass producer gases. Sustainably produced biomass for energy applications. Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid. Hydrogen technologies

Област на действие на български

Стандартизация в областите на органични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса; устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения; природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ; водородни технологии

Област на действие на английски

Standardization in the fields of organic contaminants (tar) in biomass producer gases; sustainably produced biomass for energy applications; natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid; hydrogen technologies

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 363 - Активен

Органични замърсители (катрани) в генераторни газове от биомаса
Organic contaminants (tar) in biomass producer gases

CEN/TC 383 - Активен

Устойчиво производство на биомаса за енергийни приложения
Sustainably produced biomass for energy applications

CEN/TC 408 - Активен

Природен газ и биометан за употреба в транспорта и биометан за нагнетяване в тръбопроводи за природен газ
Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid

CEN/CLC/JTC 6 - Активен

Водород за енергийни системи
Hydrogen in energy systems

ISO/TC 197 - Активен

Водородни технологии
Hydrogen technologies