Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-12 Приложения на статистическите методи

Статус: Активен
Председател: проф. д-р Маруся Никифорова Божкова
Секретар: инж. Валентина Зочинова
Телефон: 02/ 81 74 538
Е-майл: valentina.zochinova@bds-bg.org

Заглавие на български

Приложения на статистическите методи

Заглавие на английски

Application of statistical methods

Област на действие на български

Стандартизиране на статистически методи, включително при производство, събирането на данни (планиране и проектиране), анализ, представяне и интерпретация на данни, стандартизирането в областта на приложната статистика и статистическия контрол на качеството, методи за измерване и резултати, вземане на проби, унифициране на методиката за нови технологии и разработка на продукти, прилагането на статистически методи при управлението на процесите

Област на действие на английски

Standardization of statistical methods, including production data collection (planning and design), analysis, presentation and interpretation of data, standardization in the field of applied statistics and statistical quality control, measurement methods and results of sampling uniformity methodology for developing new technologies and products, the application of statistical methods for process management

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 279 - Активен

Управление на стойността. Стойностни анализи, функционални анализи
Value management - Value analysis, function analysis

ISO/TC 69 - Активен

Приложения на статистическите методи
Applications of statistical methods

ISO/TC 69/SC 1 - Активен

Терминология и означения
Terminology and symbols

ISO/TC 69/SC 4 - Активен

Приложения на статистическите методи при управление на продукти и процеси
Applications of statistical methods in product and process management

ISO/TC 69/SC 5 - Активен

Вземане на извадки/проби за приемане
Acceptance sampling

ISO/TC 69/SC 6 - Активен

Методи за измерване и резултати
Measurement methods and results

ISO/TC 69/SC 7 - Активен

Приложения на статистически и сходни техники за изпълнение на "Шест сигма"
Applications of statistical and related techniques for the implementation of Six Sigma

ISO/TC 69/SC 8 - Активен

Приложение на статистическа и сходна методология при разработване на нови технологии и продукти
Application of statistical and related methodology for new technology and product development