Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-0/ПС-20 Силова електроника, механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Десислава Божкова
Телефон: 02/ 81 74 557
Е-майл: desislava.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Силова електроника, механични конструкции за електронни съоръжения, авиационна и космическа техника

Заглавие на английски

Power electronics, mechanical structures for electronic equipments, aerospace series

Област на действие на български

Стандарти в областта на силовата електроника, преобразуватели и съединители, а в областта на авиационната и космическата техника - лампи с нажежаема жичка, съединители и инструменти за кримпване и присъединяване

Област на действие на английски

Standards on the scope of power electronics, converters and connectors and in the area of aerospace series - incandescent lamps, connectors and instruments for crimp and connection

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/BTTF 116-2 - Активен

Заключващи устройства в автомобили срещу пияни шофьори
Alcohol interlocks

CLC/BTTF 69-3 - Активен

Сигнални системи за трафик на пътища
Road traffic signal systems

CLC/SR 48B - Активен

Съединители
Electrical connectors

IEC/TC 48/SC 48B

Съединители
Electrical connectors

CLC/SR 48D - Активен

Механични конструкции за електронни съоръжения
Mechanical structures for electronic equipment

IEC/TC 48/SC 48D

Механични части за полупроводникови устройства
Mechanical structures for electrical and electronic equipment

CLC/TC 22X - Активен

Силова електроника
Power electronics

IEC/TC 22

Силови електронни системи и съоръжения
Power electronic systems and equipment

IEC/TC 97

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes

CLC/TC 107X - Разпуснат

Управление на процеси в авиацията
Process management for avionics

IEC/TC 107

Управление на процеси в авиацията
Process management for avionics

IEC/TC 22/SC 22E

Стабилизирани източници на захранване
Stabilized power supplies

IEC/TC 22/SC 22F

Силова електроника за електропреносни и разпределителни системи
Power electronics for electrical transmission and distribution systems

IEC/TC 22/SC 22G

Полупроводнисови преобразуватели за системи за електрозадвижвания с регулируема скорост
Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters

IEC/TC 22/SC 22H

Непрекъсваеми захранващи системи
Uninterruptible power systems (UPS)

CEN/TC 367 - Активен

Тестери за наличие на алкохол при издишване
Breath-alcohol testers

CLC/SR 97 - Активен

Електрически инсталации за осветление и сигнализация на летища
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes

CLC/SR 48 - Активен

Електромеханични компоненти и механични конструкции за електронни съоръжения
Electromechanical components and mechanical structures for electronic equipment

CLC/SR 107 - Активен

Управление на процеси в авиацията
Process management for avionics