Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-0/ПС-19 Електронни елементи и електронни устройства

Статус: Активен
Председател:
Секретар: Венцислав Костов
Телефон: 02/81 74 558
Е-майл: vencislav.kostov@bds-bg.org

Заглавие на български

Електронни елементи и електронни устройства

Заглавие на английски

Electronic components and electronic devices

Област на действие на български

Стандарти в областта на електронни елементи (резистори, кондензатори, полупроводникови елементи, интегрални схеми и др.), печатни платки, електронни устройства, безопасност на измервателни, контролни и лабораторни уреди, измервателни устройства за електрически и електромагнитни величини

Област на действие на английски

Standards in the field of electronic components (resistors, capacitors, semiconductor devices, integrated circuits) electronics assembly technology, electronic devices, measuring, control and laboratory equipment, measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 47 - Активен

Полупроводникови устройства
Semiconductor devices

CLC/SR 47A - Активен

Интегрални схеми
Integrated circuits

CLC/SR 47D - Активен

Механични части за полупроводникови устройства
Mechanical standardization of semiconductor devices

CLC/SR 47E - Активен

Дискретни полупроводникови устройства
Discrete semiconductor devices

CLC/SR 47F - Активен

Микро-електромеханични системи
Micro-electromechanical systems

CLC/TC 85X - Активен

Измервателни уреди за електрически и електромагнитни величини
Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

CLC/SR 85 - Спрян

Измервателни уреди за електрически и електромагнитни величини
Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

CLC/SR 91 - Активен

Технология на електронните елементи
Electronics assembly technology

CLC/SR 49 - Активен

Пиезоелектрични материали и диелектрици. Устройства за честотен контрол
Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection

CLC/SR 33 - Активен

Силови кондензатори и техните приложения
Power capacitors and their applications

CLC/TC 40XA - Активен

Кондензатори и компоненти за подтискане на смущения
Capacitors and EMI suppression components

CLC/TC 40XB - Активен

Резистори
Resistors

IEC/TC 47

Полупроводникови устройства
Semiconductor devices

IEC/TC 47/SC 47A

Интегрални схеми
Integrated circuits

IEC/TC 47/SC 47D

Опаковки за полупроводникови устройства
Semiconductor devices packaging

IEC/TC 47/SC 47E

Дискретни полупроводникови устройства
Discrete semiconductor devices

IEC/TC 66

Безопасност на измервателни, контролни и лабораторни уреди
Safety of measuring, control and laboratory equipment

IEC/TC 85

Измервателни устройства за електрически и електромагнитни величини
Measuring equipment for electrical and electromagnetic quantities

IEC/TC 49

Пиезоелектрични материали и диелектрици. Устройства за честотен контрол
Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection

IEC/TC 33

Силови кондензатори и техните приложения
Power capacitors and their applications

IEC/TC 40

Кондензатори и резистори за електронни съоръжения
Capacitors and resistors for electronic equipment

CLC/SR 40 - Активен

Кондензатори и резистори за електронни съоръжения
Capacitors and resistors for electronic equipment

CLC/BTTF 60-1 - Активен

Монтаж на електронни устройства
Assembly of electronic equipment

CLC/SR 86 - Активен

Влакнеста оптика
Fibre optics

CLC/TC 86A - Активен

Оптични влакна и кабели с оптични влакна
Optical fibres and optical fibre cables

CLC/SR 86B - Активен

Свързващи устройства за оптични кабели и пасивни елементи
Fibre optic interconnecting devices and passive components

CLC/TC 86BXA - Активен

Влакнесто-оптично свързване, пасивни и свързащи компоненти
Fibre optic interconnect, passive and connectorised components

CLC/SR 86C - Активен

Системи с оптични кабели и активни устройства
Fibre optic systems and active devices

IEC/TC 86

Влакнеста оптика
Fibre optics

IEC/TC 86/SC 86A

Влакна и кабели
Fibres and cables

IEC/TC 86/SC 86B

Свързващи устройства за оптични кабели и пасивни компоненти
Fibre optic interconnecting devices and passive components

IEC/TC 86/SC 86C

Системи с оптични кабели и активни устройства
Fibre optic systems and active devices

CLC/TC 66X - Активен

Безопасност на измервателни, контролни и лабораторни уреди
Safety of measuring, control, and laboratory equipment

CLC/BTTF 160-1 - Активен

Периодични изпитвания на електрооборудване
Recurrent Test of Electrical Equipment

CLC/SR 124 - Активен

Носими електронни устройства и технологии
Wearable Electronic Devices and Technologies