Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-0/ПС-18 Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Мария Геновска
Телефон: 02/81 74 560
Е-майл: Mariya.Genovska@bds-bg.org

Заглавие на български

Магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук

Заглавие на английски

Magnetic components, optical radiation safety and laser equipment, superconductivity, ultrasonics

Област на действие на български

Стандарти в областта на магнитни компоненти, оптична радиационна безопасност и лазери, свръхпроводимост, ултразвук

Област на действие на английски

Standards in the field of magnetic components, optical radiation safety and laser equipment, superconductivity, ultrasonics

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SR 51 - Активен

Магнитни компоненти и феритни материали
Magnetic components and ferrite materials

IEC/TC 51

Магнитни компоненти и феритни материали
Magnetic components, ferrite and magnetic powder materials

IEC/TC 76

Оптично оборудване за радиационна безопасност и лазерно оборудване
Optical radiation safety and laser equipment

CLC/SR 87 - Активен

Ултразвук
Ultrasonics

IEC/TC 87

Ултразвук
Ultrasonics

CLC/SR 90 - Активен

Свръхпроводимост
Superconductivity

IEC/TC 90

Свръхпроводимост
Superconductivity

CLC/BTTF 126-1 - Спрян

Електронни таксиметрови апарати
Electronic taximeters

CLC/BTTF 128-2 - Активен

Изграждане и действие на съоръжения за електрически изпитвания
Erection and operation of electrical test equipment

CEN/CLC/JWG CMI - Спрян

Уреди за непрекъснати измервания
Continuous measuring instruments

CLC/TC 76 - Активен

Оптична радиационна безопасност и лазери
Optical radiation safety and laser equipment

CEN/CLC/JWG CMI - Спрян

Уреди за непрекъснати измервания
Continuous measuring instruments

CEN/TC 431 - Активен

Непрекъснатост на услугите на алармените системи за социални грижи
Service Chain for Social Care Alarms