Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТК-0/ПС-14 Колела и ролки

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Светлана Гюрджилова
Телефон: 02/81 74 591
Е-майл: Svetlana.Gurjilova@bds-bg.org

Заглавие на български

Колела и ролки

Заглавие на английски

Castors and wheels

Област на действие на български

Разработване на стандарти за безопасност на машини за добив под земята и за прокопаване на тунели, с изключение на машини, използвани в петролната индустрия и добива на газ. За разработване на хармонизирани стандарти, които да осигурят средства за оценяване на съответствието със съществените изисквания за безопасност на директивата за машини на ЕC и предписанията на ЕFTA. За разработване на проекти на стандарти, които вземат в предвид най-новите технологии и популяризиране на добри практики в рамките на отрасъла; Стандартизиране на техническите изисквания, методите за изпитване, размерите и терминологията на ролки и колела (включително присъединителни съставни части като колела и ограничители и / или спирачни приспособления) за общо приложение. Колелата за пътни превозни средства са изключени.

Област на действие на английски

To elaborate standards on machinery safety for underground mining and tunnelling applications with the exception of machinery used in the oil and gas extraction industries. To produce harmonized standards which provide a means of conforming to the essential safety requirements of the EC Machinery Directive and associated EFTA Regulations to draft standards which take in to account latest technology and which promote good practice within the industry.
Standardization of technical requirements, testings, dimensions and terminology for castors and wheels (which may include fittings such as wheel and/or swivel locking and/or braking devices) for general applications. Wheels for road vehicles are excluded

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 324 - Спрян

Колела и ролки
Castors and wheels