Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-0/ПС-12 Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Дора Танчева
Телефон: 02/81 74 587
Е-майл: Dora.Tancheva@bds-bg.org

Заглавие на български

Безопасност на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини

Заглавие на английски

Safety of hand-held machines and surface treatment machines; small tools and hand tools; air traffic management; cylindrical helical springs

Област на действие на български

Стандарти в областта на ръчно държани машини и машини за обработка на повърхнини - безопасност; инструменти за обработка чрез рязане и ръчни инструменти; управление на въздушния транспорт; цилиндрични спирални пружини

Област на действие на английски

Standards in the field of hand-held machines and surface treatment machines - safety; small tools and hand tools; air traffic management; cylindrical helical springs

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 213 - Активен

Ръчно държани машини с патрон. Безопасност
Cartridge operated hand-held tools - Safety

CEN/TC 255 - Активен

Ръчно държани машини с неелектрическо задвижване. Безопасност
Hand-held, non-electric power tools - Safety

CEN/TC 271 - Активен

Съоръжения за обработка на повърхнини. Безопасност
Surface treatment equipment - Safety

CEN/TC 322 - Активен

Съоръжения за производство и валцоване на метали. Изисквания за безопасност
Equipments for making and shaping of metals - Safety requirements

CEN/TC 377 - Активен

Управление на въздушния транспорт
Air Traffic Management

CEN/TC 407 - Активен

Цилиндрични спирални пружини от тел и кръгли пръти. Изчисляване и конструкция
Cylindrical helical springs made from round wire and bar - Calculation and design

CEN/SS I09 - Активен

Инструменти за обработка чрез рязане
Small tools

CEN/TC 173 - Спрян

Четки
Brushware