Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-0/ПС-8 Технология на развлекателните дейности. Оборудване, техническо инсталиране на оборудването и машини, използвани на сцени и други площи в увеселителната/развлекателната индустрия

Статус: Активен
Председател:
Секретар: Камелия Миланова
Телефон: 02/81 74 539
Е-майл: Kamelia.Milanova@bds-bg.org

Заглавие на български

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, техническо инсталиране на оборудването и машини, използвани на сцени и други площи в увеселителната/развлекателната индустрия

Заглавие на английски

Еntertainment technology. Equipmentq technical installations and Machinery used on stages and other production areas within the entertainment industry

Област на действие на български

Разработване на комплект от стандарти за машини, технически инсталации и работно оборудване, използвано на места за сглобяване (окомплектовка), позициониране и провеждане на (увеселителни/развлекателни) събития и театрални продукции.
Осигуряването на благопривтни условия за такива събития включва театри, многофункционални зали, филмови, телевизионни, фотографски и радио студия, както и условията в концертни зали, училища, барове, дискотеки, сцени на открито и други сцени за шоу и развлекателни събития.
Стандартизирането/ стандартизационните дейности включват всички използвани машини и технически инсталации за повдигане, сваляне, съхранение и пренос на товари (т.е. сцени, подпорни конструкции, осветление, филмово/ видео и звуково оборудване)
Те могат също да бъдат използвани и в случаите на превоз на хора, както и когато хора биха стояли под такива устройства, докато товарите са в покой или в движение. Работното оборудване в този смисъл обхваща елементи за скачване / връзване/закрепване, свързване и повдигане, както и предпазни елементи за преносима апаратура за осветление, изображение, озвучаване и (различни) ефекти.
Оборудването, свързано със сигурността на конструкции и инсталации и безопасната им употреба, трябва да бъде установено и въведено.

Област на действие на английски

Developing a set of standards for machinery, technical installations and work equipment used in places of assembly, in staging and production facilities for events and theatrical productions. Such facilities include theatres, multi-purpose halls, exhibition halls; film, television, photography and radio studios as well as facilities in concert halls, schools, bars, discotheques, open-air stages and other places for shows and events. Standardization activities include all machinery and technical installations used to lift, lower, suspend and carry loads (e.g. scenery, truss systems, or lighting, film/video and sound equipment). They may also be used to move persons, and persons may stand under such equipment while the loads are at rest or in motion. Work equipment in this content comprises elements for fastening, connecting and lifting as well as safety elements for portable light, image, sound and effects equipment. It is intended to also address safety related equipment. Safety related requirements for construction, installation and safe use should be established.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 433 - Активен

Технология на развлекателните дейности. Оборудване, съоръжения и инсталации
Entertainment Technology - Machinery, equipment and installations