Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-0/ПС-3 Геотермални и водни сондажи

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Калин Биков
Телефон: 02/ 81 74 595
Е-майл: kalin.bikov@bds-bg.org

Заглавие на български

Геотермални и водни сондажи

Заглавие на английски

Water wells and borehole heat exchangers

Област на действие на български

Стандарти в областта на проектиране, аспекти на околната среда, пробиване, конструкция, комплектация, изпълнение, наблюдение, поддръжка, възстановяване и демонтаж на водни и геотермални сондажи за използване на подпочвена и геотермална енергия.

Област на действие на английски

Standardization in the field of design, environmental aspects, drilling, construction, completion, operation, monitoring, maintenance, rehabilitation and dismantling of wells and borehole heat exchangers for uses of groundwater and geothermal energy.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 451 - Активен

Геотермални и водни сондажи
Water wells and borehole heat exchangers