Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-0/ПС-2 Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи

Статус: Активен
Председател:
Секретар: инж. Николай Геращенко
Телефон: 02/81 74 586
Е-майл: nikolay.gerashtenko@bds-bg.org

Заглавие на български

Земни работи; Строителни лагери; Специални геотехнически строителни работи

Заглавие на английски

Earthworks; Structural bearings; Special geotechnical works

Област на действие на български

Стандарти за лагери за строителни конструкции, използвани за мостове, индустриални сгради и други. В тези стандарти са описани различните видове лагери, дадени са спецификации на материалите, препоръки за проектиране, производство и монтаж, критерии за приемане и изпитване;

Стандарти за изпълнение на земни работи, включващи класификация на земни и скални строителни почви, методи за изпитване и подобряване на строителни почви;

Стандарти за изпълнение на специални геотехнически работи като изливни и набивни пилоти, шлицови и шпунтови стени, инжекционни и земни анкери, микропилоти, армирани насипи и др.

Област на действие на английски

Standards for structural bearings used for bridges, industrial buildings etc.. These standards describes different types of bearings, give specifications of materials, provisions for design, production and installing, acception and test criteria;

Standards for earthworks performance including classification of earth and rock soils, test methods and improving of structural soils;

Standards for execution of special geotechnical works as piles, nailing pilots, diaphragm walls, sheet pilings, injection and earth anchors, micro pilots, reinforced embankments etc.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 167 - Активен

Лагери в строителството
Structural bearings

CEN/TC 288 - Активен

Изпълнение на специални геотехнически работи
Execution of special geotechnical works

CEN/TC 396 - Активен

Земни работи
Earthworks