Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”ТК-0/ПС-1 Услуги и в различни сфери. Географска информатика

Статус: Активен
Председател:
Секретар: Десислава Гуленова
Телефон: 02/81 74 581
Е-майл: Desislava.Gulenova@bds-bg.org

Заглавие на български

Услуги и в различни сфери. Географска информатика

Заглавие на английски

Services in different areas. Geographic informatics

Област на действие на български

Стандарти в областта на: Формата за обмен в областта на морското дело и транспортно застраховане. Изготвяне на експертизи. Изискванията при системите за обслужване. Географска информация

Област на действие на английски

Standards in the filed of: Exchange format standardization in marine and transport insurance. Expertise services. Service Excellence Systems. Geographic Information

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 287 - Активен

Географска информация
Geographic Information

CEN/TC 328 - Разпуснат

Стандартна измерителна система за качество на почистването
Standard measuring system for cleaning performance

CEN/TC 405 - Спрян

Общи изисквания към услугите, свързани с експертизи
Expertise services

CEN/TC 418 - Спрян

Формат за обмен в областта на морскoто дело и транспортно застраховане
Exchange format in marine and transport insurance

CEN/TC 420 - Спрян

Системи за обслужване
Service Excellence Systems

CEN/TC 432 - Разпуснат

Компетентност на митнически служители
Competency for Customs Representatives

CEN/TC 456 - Активен

Докладване в подкрепа на надзора на онлайн хазарта
Reporting in support of online gambling supervision