Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1985  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бутилки стоманени за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 8, 5 до 80 dm3
Български
Отменен 
1985  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бутилки стоманени за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 8, 5 до 80 dm3
Български
Отменен 
1985  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бутилки стоманени за втечнени въглеводородни газове с вместимост от 8, 5 до 80 dm3
Български
Действащ 
1985  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Водонагреватели газови битови за течаща вода. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1984  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди отоплителни газови битови. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1987  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Печки готварски газови и комбинирани с електроенергия битови
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горелки за течно гориво. Правила за приемане и методи за изпитване
Български
Действащ 
1973  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати газови битови. Термини и определения
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Апарати газови битови. Водонагреватели за течаща вода. Присъединителни размери
Български
Действащ 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горелки за течно гориво - автоматични. Технически изисквания
Български
Отменен 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метрология. Бензиностанции. Метрологичен контрол
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Печки готварски газови. Основни размери
Български
Отменен 
1975  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резервоари превозими за втечнени газове с вместимост 0,54 до 5, 00 m(<горе>3)
Български
Отменен 
1975  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Съдове и апарати за високо налягане. Единни норми и методи за изчисляване на якост
Български
Отменен 
1985  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди газови битови и къмпингови. Предпазители за горенето. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1977  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Горелки мазутни за котли. Термини и технически изисквания
Български
Действащ 
1977  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кранове комбинирани с термоелектрически предпазител за битови горивни уредби
Български
Действащ 
1983  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Котли водогрейни. Термини и определения
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Котли водогрейни. Типове и основни параметри
Български
Действащ 
1983  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горелки моноблокови. Технически изисквания
Български
Действащ 
1987  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди туристически за втечнени въглеводородни газове. Присъединителни размери
Български
Отменен 
1984  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди битови за газово гориво. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1985  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Печки и бойлери за твърдо гориво
Български
Отменен 
1985  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Печки и бойлери за твърдо гориво
Български
Отменен 
1985  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бойлери газови. Класификация, технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1985  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Примуси бензинови. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1985  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Спиртници самотечни. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1985  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Спиртници изпарителни готварски. Технически изисквания
Български
Действащ 
1986  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горелки газови промишлени. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1987  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Котли водогрейни. Общи технически изисквания
Отпечатай страницата
699 намерени, страница 1 от 24
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7