Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия домакински от термореактивни пластмаси
Български
Действащ 
1980  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси фенолни
Български
Действащ 
1980  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси фенолни
Български
Действащ 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо. Оборудване за преработване на гумени смеси и пластмаси. Смесители с периодично действие на гума. Параметри и размери
Български
Отменен 
1980  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Полиетилен с висока плътност "Булен"
Български
Отменен 
1980  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Полиетилен с висока плътност "Булен"
Български
Действащ 
1982  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Действащ 
1982  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Полиетилен с висока плътност "Ропотен"
Български
Отменен 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Определяне плътността на прахообразувания поливинилхлорид (ПВХ)
Български
Отменен 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Изготвяне на образци по метода на леене за оптическо изпитване
Български
Отменен 
1988  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Методи за определяне групата на горимост
Български
Отменен 
1982  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Полиамиди. Метод за определяне вискозитета в разредени разтвори
Български
Действащ 
1980  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Ръкав от полиетилен ниска плътност за опаковка на мляко
Български
Отменен 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Подови и рулонни настилки от полимери. Класификация. Номенклатура на качествените показатели. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1983  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Поливинилхлорид и съполимери на винилхлорида. Метод за определяне на хлор
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Определяне вискозитетното число на полиметилметакрилата в разредените разтвори
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Изпитване на огъване на твърди пенопласти
Български
Действащ 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Епоксидни втвърдяващи се смоли. Методи за изпитване. Определяне температурното повишение
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изкуствени йонообменни смоли за технически цели. Вземане на проби
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изкуствени йонообменни смоли. Определяне на гранулометричния състав
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изкуствени йонообменни смоли за технически цели. Определяне съдържанието на вода
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Епоксидни втвърдяващи се смоли. Определяне на изотермичния характер на вискозитета
Български
Действащ 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Методи за изпитване. Определяне на привидния модул на усукване
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пластмаси. Определяне съдържанието на остатъчни мономери и неполимеризиращи примеси в полистиролни пластификати с помощта на газова хроматография
Отпечатай страницата
1928 намерени, страница 1 от 65
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7