Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Отменен 
2013-07-15  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Тоалетни чинии за монтаж на пода в комплект с промивно казанче (моноблок). Присъединителни размери
Български
Действащ 
2015-06-16  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Стъкло за строителството. Термично усилено натриево калциево силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт
Български
Отменен 
2016-04-18  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Керамични плочки. Част 2: Определяне на размерите и външен вид на повърхността (ISO 10545-2:1995, включително техническа поправка 1:1997)
Български
Отменен 
1985  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо. Стъкла наблюдателни плоски
Български
Отменен 
1972  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Стъкло плоско полирано
Български
Отменен 
1987  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия стъклени лабораторни. Елементи съединителни с взаимозаменяеми шлифове. Размери, технически изисквания, методи за изпитване, маркировка
Български
Отменен 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Линии технологични и оборудване за производство на плоско стъкло. Общи технически изисквания
Български
Отменен 
1981  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия санитарни керамични. Термини и определения
Български
Отменен 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Радиоактивни източници закрити. Източници с изотоп цезий-137 за радиационни устройства
Български
Отменен 
1977  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Опаковки стъклени. Автоклавен метод за изпитване на водоустойчивостта по вътрешната повърхност
Български
Отменен 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия стъклени. Метод за определяне големината на мехури и твърди включвания
Български
Отменен 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Детайли керамични с конусни фланци за тръбопроводи
Български
Отменен 
1972  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Детайли керамични с конусни фланци за тръбопроводи. Видове и размери
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия огнеупорни. Определяне на линейното термично разширение или свиване
Български
Отменен 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стъкло. Определяне на водоустойчивостта при 121 °С
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали огнеупорни. Определяне на привидна плътност, открита порьозност и водопоглъщаемост
Български
Действащ 
1989  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каолин обогатен за огнеупорната промишленост
Български
Действащ 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия огнеупорни. Класификация по форма, размери и единична маса
Български
Действащ 
1987  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали и изделия огнеупорни. Определение на загубата при накаляване и съдържанието на влага
Български
Действащ 
1987  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Материали и изделия огнеупорни. Определение на загубата при накаляване и съдържанието на влага
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини хладилни абсорбционни бромистолитиеви. Основни параметри
Български
Отменен 
1985  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Блокове стъклени кухи
Български
Отменен 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стъкло. Определяне коефициента на насочената светопропускливост
Български
Отменен 
1986  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали и изделия огнеупорни. Нестационарен метод за определяне на топлопроводимост
Български
Отменен 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метрология. Образцови бюрети. Технически изисквания
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия стъклени лабораторни. Определяне киселиноустойчивостта
Български
Отменен 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Линии технологични и оборудване за производство на строително стъкло. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Линии технологични и оборудване за производство на строително стъкло. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали и изделия огнеупорни. Определяне пълзенето при натиск
Български
Отменен 
1985  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия стъклени лабораторни. Съдове измерителни. Бюрети
Отпечатай страницата
1179 намерени, страница 1 от 40
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7