Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1983  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Битуми нефтени. Определяне на пенетрация
Български
Отменен 
1984  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Нефтопродукти. Определяне на коксовия остатък по Конрадсон
Български
Отменен 
1984  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Нефтопродукти. Определяне на коксовия остатък по Конрадсон
Български
Действащ 
1977  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Парафин технически
Български
Отменен 
1987  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Битуми нефтени. Метод за определяне температурата на счупване по Фраас
Български
Отменен 
1987  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Битуми нефтени. Метод за определяне температурата на счупване по Фраас
Български
Действащ 
1982  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бензин-разтворител за каучуковата промишленост
Български
Действащ 
1984  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Бензин за технически цели. Определяне съдържанието на ароматни въглеводороди по анилиновия метод
Български
Отменен 
1987  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Битуми нефтени. Определяне температурата на омекване по метода пръстен и топче
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива за реактивни двигатели. Определяне съдържанието на меркаптанова сяра
Български
Действащ 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива за реактивни двигатели. Определяне съдържанието на меркаптанова сяра
Български
Действащ 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива за реактивни двигатели. Определяне термичната стабилност
Български
Действащ 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива за реактивни двигатели. Определяне термичната стабилност
Български
Действащ 
1981  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Нефт и нефтопродукти. Опаковка, маркировка, съхранение и транспорт
Български
Отменен 
1989  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива за дизелови двигатели. Определяне на цетановия индекс чрез изчислителен метод
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на вискозитета
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на битуминозния остатък след деструкция
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на стабилността
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на адхезията
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне на pH
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Емулсии битумни за пътно строителство. Определяне устойчивостта при транспорт
Български
Отменен 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива за реактивни двигатели. Определяне на топлината на изгаряне (долна) чрез изчисление
Български
Отменен 
1984  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Нефтопродукти светли. Определяне на групов въглеводороден състав чрез флуоресцентно-индикаторен адсорбционен метод
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Смазки пластични. Определяне на механичната стабилност
Български
Действащ 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Смазки пластични. Определяне на механичната стабилност
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Смазки пластични. Определяне границата на якост
Български
Действащ 
1982  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Смазка циатим - 208
Български
Действащ 
1975  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Суспензии битумни за пътно строителство. Технически изисквания
Български
Отменен 
1975  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Суспензии битумни за пътно строителство. Определяне на състава
Български
Отменен 
1975  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Суспензии битумни за пътно строителство. Определяне на хомогенността
Отпечатай страницата
1345 намерени, страница 1 от 45
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7