Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2013-02-15  
 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Геотехнически изследвания и изпитвания. Полеви изпитвания. Част 1: Изпитване на проникване с електрически конус и с пиезоелектрически конус (ISO 22476-1:2012)
Български
Действащ 
2015-08-17  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Продукти от естествени скални материали. Оразмерени скални материали. Изисквания
Български
Действащ 
2015-08-17  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на устойчивостта на замръзване
Български
Отменен 
2015-08-17  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на геометричните характеристики на блокове
Български
Действащ 
2015-08-17  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Агломерирани скални материали. Терминология и класификация
Български
Действащ 
1982  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат
Български
Действащ 
1982  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат
Български
Действащ 
1988  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Двуалуминиев триокис. Пламъко-фотометричен метод за определяне съдържанието на натриев окис и калиев окис
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Определяне съдържанието на влага и загубите на маса при накаляване
Български
Действащ 
1988  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Двуалуминиев триокис. Фотометрични методи за определяне съдържанието на ванадиев петоокис
Български
Действащ 
1978  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каолин обогатен - пълнител за хартия
Български
Действащ 
1978  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каолин обогатен - пълнител за хартия
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Каолин обогатен за хартиената промишленост. Определяне на белота и жълтина
Български
Действащ 
1984  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Методи за химически анализ. Общи изисквания
Български
Действащ 
1981  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Тегловен метод за определяне съдържанието на силициев двуокис
Български
Действащ 
1984  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Фотометричен метод за определяне съдържанието на титанов двуокис
Български
Действащ 
1984  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Боксит. Обемен метод за определяне съдържанието на желязо
Български
Действащ 
1980  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Флуорит
Български
Действащ 
1980  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Флуорит
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Концентрати молибденови флотационни. Определяне съдържанието на калай
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Прах перлитов (перфил)
Български
Отменен 
1980  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Руди, концентрати, агломерати и пепели железни. Вземане и подготовка на пробите за определяне на гранулометричен анализ
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Миннографическа документация. Условни знаци за обекти и постройки на повърхността
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тела скални за облицовка на минни рудоспусъци
Български
Действащ 
1977  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Скали карбонатни млени за строителни цели
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фелдшпат
Български
Действащ 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Фелдшпат
Български
Отменен 
1980  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Руди железни, концентрати, агломерати и пелети. Определяне съдържанието на механична влага
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Концентрати молибденови флотационни. Определяне съдържанието на волфрамов триокис
Български
Действащ 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Концентрати молибденови флотационни. Определяне съдържанието на бисмут
Отпечатай страницата
817 намерени, страница 1 от 28
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7