Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1983  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Тегловен метод за определяне добива на летливи вещества
Български
Действащ 
1991  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Въглища кафяви обогатени. Класификация и технически изисквания
Български
Отменен 
1980  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Български
Действащ 
1991  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Въглища кафяви необогатени. Класификация и технически изисквания
Български
Действащ 
1985  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Въглища черни и антрацитни. Определяне на обогатимостта
Български
Действащ 
1984  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Въглища лигнитни, кафяви, черни и антрацитни. Метод за фракционен анализ
Български
Отменен 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кокс каменовъглен. Методи за определяне на плътност и пористост
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кокс леярски
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Скален строителен материал. Метод за определяне на износването с помощта на барабан тип "девел"
Български
Отменен 
1974  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метрология. Резистори магазинни измерителни за постоянен ток. Методи за проверка
Български
Отменен 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне съдържанието на хлор по метода на Eшка
Български
Действащ 
1974  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кокс от каменни въглища. Спектрален анализ на пепелта. Определяне съдържанието на силиций, алуминий, желязо, калций и магнезий
Български
Действащ 
1974  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди минерални. Изчисляване и представяне на резултати от изпитване за обогатяване на въглища
Български
Отменен 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне съдържанието на въглерод и водород във въглищата и кокс
Български
Отменен 
1978  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне съдържанието на азот по метода на Келдал
Български
Отменен 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне съдържанието на въглерод и водород във въглища и кокс по метода на Либих
Български
Отменен 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне съдържанието на натрий и калий във въглища
Български
Отменен 
1983  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне съдържанието на арсен във въглищата
Български
Отменен 
1983  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне съдържанието на хлор във въглищата по метода на изгаряне при висока температура
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне съдържанието на разтворими в ацетон вещества от бензолния екстрат на кафяви и лигнитни въглища
Български
Отменен 
1982  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Горива твърди. Методи за определяне топимостта на пепелта
Български
Отменен 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне на бензолния екстракт от кафяви и лигнитни въглища
Български
Действащ 
1974  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне съдържанието на кислород във въглищата
Български
Отменен 
1987  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Част 2: Терминология при вземането на проби и анализ на въглищата
Български
Отменен 
1986  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди минерални. Част 1: Терминология при механичната преработка на въглищата
Български
Отменен 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Определяне количеството на минералните вещества във въглищата
Български
Действащ 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди минерални. Част 3: Терминология при технологията на кокса
Български
Отменен 
1975  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кокс. Определяне на масата в насипно състояние в контейнер с голям обем
Български
Отменен 
1975  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Метрология. Държавна проверочна схема за измерителни напрежителни трансформатори за промишлена честота
Български
Отменен 
1979  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горива твърди. Въглища антрацитни обогатени от "Томпсън". Класификация и технически изисквания
Отпечатай страницата
334 намерени, страница 1 от 12
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7