Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Филтри за боксове и вентилационни шкафове. Общи технически изисквания. Основни параметри на филтрите за боксове
Български
Отменен 
1984  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори руднични за главно проветряване. Типове и основни параметри
Български
Действащ 
1986  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори руднични осови за местно проветряване. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1975  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо. Апарати стоманени емайлирани. Технически изисквания
Български
Действащ 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори осови и центробежни за общокорабна вентилация. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване за керамичната промишленост. Пещи клетъчни за керамични плочи. Основни параметри
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване за изработване на керамични изделия. Сушилни разпръскващи. Основни параметри
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване за изработване на керамични изделия. Сушилни лентови каскадни. Основни параметри
Български
Отменен 
1973  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни с неподвижни тръбни решетки и с температурен компенсатор на кожуха. Основни параметри и размери
Български
Отменен 
1984  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо. Апарати топлообменни кожухотръбни. Разположение на тръбните отвори за тръбните решетки и прегради
Български
Действащ 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори радиални. Норми на вибрации
Български
Действащ 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори. Класификация, термини и определения
Български
Действащ 
1985  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори. Методи за акустични изпитвания
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни с v-образни тръби. Прегради напречни с хоризонтални изрязвания. Основни размери
Български
Действащ 
1973  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори радиални. Методи за аеродинамични стендови изпитвания
Български
Действащ 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни тръбни с въздушно охлаждане. Технически изисквания
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни. Разположение на отворите в тръбните решетки и преградните сектори на апаратите с диаметър по-малък от 600 mm
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни. Снопове тръбни. Основни параметри за апаратите с диаметър по-малък от 600 mm
Български
Отменен 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване котелно спомагателно. Мелници чукови тангенциални. Основни параметри и размери
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване котелно спомагателно. Мелници чукови аксиални. Основни параметри и размери
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни. Тръбни снопове на четириходови и шестходови апарати по тръбите
Български
Действащ 
1982  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охрана на труда. Инсталации вентилационни. Методи за аеродинамични изпитвания
Български
Действащ 
1978  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охрана на труда. Инсталации вентилационни. Общи изисквания
Български
Отменен 
1974  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни. Разположение на отворите в тръбните решетки и преградите на апарати 4- и 6-ходови по тръбите
Български
Отменен 
1976  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни с неподвижни тръбни решетки и с температурен компенсатор на кожуха с диаметър под 600 mm. Основни параметри и размери
Български
Отменен 
1976  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване химическо и нефтопреработващо. Апарати топлообменни кожухотръбни с плаваща глава с диаметър на кожуха под 600 mm. Основни параметри и размери
Български
Отменен 
1984  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Деареатори термични
Български
Отменен 
1976  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Станции мазуто-подгревателни. Технически изисквания
Български
Отменен 
1976  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Подгреватели регенеративни повърхностни за стационарни парни турбини
Български
Действащ 
1977  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Вентилатори. Изисквания по безопасност
Отпечатай страницата
686 намерени, страница 1 от 23
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7