Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Микафолий
Български
Действащ 
1981  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини електрически въртящи се. Цилиндрични краища на валовете. Основни размери. Допустими въртящи моменти
Български
Отменен 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електромотори руднични подземни за постоянен ток. Класификация. Основни параметри и размери
Български
Отменен 
1979  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродвигатели асинхронни трифазни за напрежение 6000 V с мощност от 200 до 1000 kW. Редове на мощностите и монтажните размери
Български
Отменен 
1986  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродвигатели трифазни асинхронни двускоростни с височина на оста на въртене от 71 mm до 160 mm
Български
Действащ 
1977  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Генератори електрически синхронни самовъзбуждащи се със стабилизиране на напрежението
Български
Действащ 
1983  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения електрически руднични. Апарати за защита от токовете на утечка за мрежи с напрежение до 1200 V с изолиран звезден център. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1985  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродвигатели трифазни асинхронни с кафесен ротор и мощност от 0,25 до 400 kW и напрежение до 660 V. Обвързване на мощностите с присъединителни размери при изпълнение IM 10, IM 20 и IM 30
Български
Отменен 
1977  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Генератори за променлив ток. Технически изисквания
Български
Действащ 
1981  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали пресувани слоести. Стъклотекстолит на плочи
Български
Действащ 
1981  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали пресувани слоести. Стъклотекстолит на плочи
Български
Отменен 
1981  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Лакотъкани
Български
Действащ 
1985  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини електрически въртящи се. Конструктивно изпълнение според начина на монтаж IM10 ch = 40 до 400 mm, IM30 и IM36 с d20 = 55 до 1080 mm. Присъединителни размери, допустими отклонения и методи за контрол
Български
Действащ 
1985  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини електрически въртящи се. Конструктивно изпълнение според начина на монтаж IM10 ch = 40 до 400 mm, IM30 и IM36 с d20 = 55 до 1080 mm. Присъединителни размери, допустими отклонения и методи за контрол
Български
Отменен 
1974  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Миканит за колектори
Български
Отменен 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Миканит формовъчен
Български
Действащ 
1986  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изделия електротехнически корабни. Общи технически изисквания
Български
Действащ 
1973  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродвигатели асинхронни трифазни с мощност от 200 до 1250 kW
Български
Действащ 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродвигатели асинхронни трифазни с мощност от 200 до 1250 kW
Български
Действащ 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродвигатели асинхронни трифазни с мощност от 200 до 1250 kW
Български
Действащ 
1983  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съоръжения електрически руднични в нормално изпълнение. Технически изисквания
Български
Действащ 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Волокнит
Български
Действащ 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Волокнит
Български
Действащ 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охрана на труда. Взривобезопасност. Общи изисквания
Български
Действащ 
1984  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охрана на труда. Зони взривоопасни. Класификация по отношение на електрооборудване
Български
Отменен 
1974  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електродвигатели постояннотокови малоинерционни
Български
Действащ 
1975  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини електрически въртящи се. Измерване на вибрациите на агрегатите
Български
Действащ 
1975  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Материали електроизолационни. Определяне на електролитно корозионно въздействие
Български
Отменен 
1976  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрообзавеждане на автомобили. Електродвигатели за стъклочистачки. Основни и присъединителни размери. Монтажно пространство
Български
Отменен 
1983  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини електрически въртящи се. Методи за определяне загубите и коефициентите на полезно действие
Отпечатай страницата
1216 намерени, страница 1 от 41
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7