Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Флюс топен заваръчен. Класификация. Технически изисквания
Български
Отменен 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шевове заваръчни в котлостроенето. Методи за контрол
Български
Отменен 
1990  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрододържатели за ръчно електродъгово заваряване
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Методи за изпитване на електроди за ръчно електродъгово заваряване на нисковъглеродни и нисколегирани конструкционни стомани
Български
Отменен 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Котли и съдове, работещи под налягане. Заварки. Коефициент на якост на заваръчните съединения
Български
Действащ 
1988  
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване на металите. Методи за изпитване на металите на горещи пукнатини при заваряване чрез стопяване
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Шевове заваръчни. Означаване и наименование на дефектите на заваръчните стоманени челни съединения, определени с помощта на радиографични изпитвания
Български
Отменен 
1989  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Пегматит за електродно производство
Български
Отменен 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Електроди прави за точково електросъпротивително заваряване с усилие над 15000 N. Размери
Български
Отменен 
1981  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охрана на труда. Оборудване и апаратура за газопламъчна обработка на металите и за термична метализация. Общи изисквания за безопасност на труда
Български
Отменен 
1979  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Охрана на труда. Електрозаваряване. Общи изисквания по безопасност
Български
Действащ 
1985  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Методи за изпитване на стоманите за образуване на студени пукнатини при заваряване
Български
Отменен 
1982  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Макари и кангали за заваръчен тел. Основни размери
Български
Отменен 
1986  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уредби високочестотни за заварка на пластмаси
Български
Действащ 
1985  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Преси за заварка на пластмаси
Български
Отменен 
1985  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Тел стоманен за наваряване
Български
Действащ 
1990  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към ацетиленовите тръбопроводи
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Канали за крепежни плочи на машини за релефно електросъпротивително заваряване. Размери и разположения
Български
Действащ 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към конструкцията на основното технологично оборудване
Български
Действащ 
1983  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към конструкцията на предпазните устройства
Български
Действащ 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към конструкцията на генераторите
Български
Действащ 
1983  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини за точково електросъпротивително заваряване. Електрододържатели. Размери
Български
Отменен 
1984  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електроди обмазани за електродъгово заваряване. Метод за определяне на характеристиките на стопяване
Български
Действащ 
1987  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Краища за електродъгово заваряване на двуслойна стомана. Форма и размери
Български
Действащ 
1987  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Заваряемост на металите и нейната оценка. Общи положения
Български
Действащ 
1988  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Общи изисквания
Български
Действащ 
1988  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Изисквания към бутилкови захранващи инсталации
Български
Отменен 
1989  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Бентонитит активиран за електродно производство
Български
Отменен 
1989  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Заваряване. Талкомагнезит за електродно производство
Български
Действащ 
1990  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Техника на безопасността. Инсталации ацетиленови. Правила за приемане и методи за изпитване
Отпечатай страницата
783 намерени, страница 1 от 27
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7