Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
1987  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система по общомашиностроителна хидравлика. Акумулатори хидравлични. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1985  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хидромеханични предавателни кутии за автомобили. Методи за стендови изпитвания
Български
Отменен 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Турбини парни. Единни технически условия за приемане и методи за изпитване
Български
Отменен 
1972  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства за вакуумната техника. Отвори номинални. Ред на размерите
Български
Отменен 
1972  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за пневматична автоматика. Механизми изпълнителни пневматични бутални с линеен изход
Български
Отменен 
1972  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за промишлена автоматика. Уреди контролни (вторични) пневматични. Технически изисквания. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1986  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствените процеси. Регулатори пневматични. Класификация, общи технически изисквания и методи за изпитване
Български
Отменен 
1985  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Помпи вакуумни ротационни. Основни параметри
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване вакуумно. Съединения фланцови. Основни и присъединителни размери
Български
Отменен 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за пневматична автоматика. Датчици, работещи на принципа на силовата компенсация с пневматични и електрически изходни сигнали. Основни параметри. Технически изисквания
Български
Отменен 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за промишлена автоматика. Датчици, работещи на принципа на силовата компенсация с пневматични и електрически изходни сигнали. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства пневматични. Регулатори на налягане. Основни параметри
Български
Действащ 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди и средства за автоматизация. Хидравлични уреди и устройства. Класификация и технически изисквания
Български
Действащ 
1973  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства хидравлични. Филтри. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1980  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства пневматични. Разпределител комбиниран пневматичен за автобуси
Български
Действащ 
1980  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устройства пневматични. Разпределител комбиниран пневматичен за автобуси
Български
Действащ 
1987  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Купи
Хидрозадвижвания. Методи за измерване
Български
Действащ 
1983  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани за налягане. Методи за изпитване
Български
Действащ 
1987  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Помпи и хидродвигатели. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1985  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хидрозадвижвания и пневмозадвижвания. Термини и определения
Български
Действащ 
1973  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хидравлични и пневматични устройства. Термини, определения и единици за измерване
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Хидравлични устройства. Помпи зъбни за смазване
Български
Отменен 
1979  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дискретна пневмоавтоматика. Уреди и средства
Български
Действащ 
1988  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични. Класификация и означения
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за пневматична автоматика. Класификация на уредите и средствата
Български
Отменен 
1980  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дискретна пневмоавтоматика. Разпределители петпътни двупозиционни пневматични
Български
Отменен 
1980  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Дискретна пневмоавтоматика. Уреди за управление от оператор
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за пневмоавтоматика. Надеждност на уредите. Общи технически изисквания. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1973  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за пневмоавтоматика. Надеждност. Изпитвания с ограничена продължителност със замяна на отказалите уреди
Български
Отменен 
1973  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система за пневмоавтоматика. Изпитвания с ограничен брой откази
Отпечатай страницата
401 намерени, страница 1 от 14
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7