Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2013-07-15  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Градинска техника. Задвижвани с двигател машини за раздробяване и нарязване. Безопасност
Български
Отменен 
1972  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Методика за провеждане на изпитвания. Ред на приемане за изпитване
Български
Действащ 
1978  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански. Машини присаждащи
Български
Отменен 
1972  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резачки моторни преносими. Апарат режещ. Размери
Български
Действащ 
1989  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански. Муфи бързосвързващи лостови на тръбопроводи за дъждовални инсталации. Основни параметри, размери и технически изисквания
Български
Отменен 
1973  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горски. Единна методика за провеждане на изпитвания. Икономически показатели. Методи за измерване и оценка
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Двигатели автотракторни с вътрешно горене. Полуконуси за клапаните. Технически изисквания
Български
Отменен 
1973  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трактори, селскостопански машини, оръдия и технически инсталации. Техника на безопасността и хигиена на труда. Общи изисквания към конструкциите
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Трактори и селскостопански машини. Зона на свободно пространство за къс карданен вал със защитен кожух
Български
Действащ 
1973  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селско и горскостопански. Методи за оценка на електрозадвижването на селскостопанските агрегати
Български
Действащ 
1989  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за определяне условията за полски изпитвания
Български
Отменен 
1973  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за провеждане на изпитвания по охрана и хигиена на труда. Методи за измерване и оценка
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Триони верижни моторни преносими. Режещ апарат. Технически изисквания и методи за изпитване
Български
Действащ 
1984  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Методи за измерване на конструктивните параметри
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за провеждане на изпитвания. Износване. Методи за измерване и определения
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за провеждане на изпитвания. Счупвания и деформации. Методи за измерване и определения
Български
Действащ 
1989  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за провеждане на хронометраж и определяне на експлоатационните показатели
Български
Действащ 
1973  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за провеждане на изпитвания. Параметри на енергетичните средства
Български
Отменен 
1973  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за провеждане на изпитвания. Техническо обслужване. Методи за оценка
Български
Действащ 
1986  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за изпитване на защита от корозия
Български
Отменен 
1974  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за провеждане на изпитвания. Ремаркета и полуремаркета тракторни. Методи за изпитване
Български
Отменен 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оборудване хладилно. Апарати за замразителни течности. Основни параметри и размери
Български
Отменен 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горскостопански. Единна методика за провеждане на изпитвания. Голямообемни тракторни ремаркета и полуремаркета
Български
Отменен 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Термометри манометрични за тракторни двигатели
Български
Отменен 
1974  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Термометри манометрични за тракторни двигатели
Български
Отменен 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Двигатели тракторни. Втулки цилиндрови. Основни размери
Български
Отменен 
1974  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански и горски. Единна методика за провеждане на изпитвания. Форми на заключителния отчет
Български
Действащ 
1984  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански за защита на растенията. Работна широчина
Български
Отменен 
1988  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Машини селскостопански за химическа защита на растенията. Изисквания за безопасност и охрана на труда
Български
Действащ 
1981  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Валове карданни двушарнирни със защитен кожух. Типове К 1/6, К 1/21 и К 1/20. Основни параметри и размери
Отпечатай страницата
567 намерени, страница 1 от 19
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7