Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2010-11-16  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 1: Основна рамка
Български
Действащ 
2017-04-18  
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 1: Основна рамка
Английски
Действащ 
2011-05-17  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 2: Рамка за оценяване на екологичните показатели
Български
Действащ 
2017-04-18  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 2: Рамка за оценяване на екологичните показатели
Английски
Действащ 
2012-02-17  
30 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 3: Рамка за оценяване на социалните показатели
Български
Действащ 
2017-04-18  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 3: Рамка за оценяване на социалните показатели
Английски
Действащ 
2012-02-17  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 4: Рамка за оценяване на икономическите показатели
Български
Действащ 
2017-04-18  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на сградите по отношение на устойчивото развитие. Част 4: Рамка за оценяване на икономическите показатели
Английски
Действащ 
2018-05-17  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на сгради и строителни съоръжения по отношение на устойчивото развитие. Част 5: Рамка за определянето на специфични принципи и изисквания за строителни съоръжения
Английски
Отменен 
2012-04-19  
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Оценяване на строителните конструкции по отношение на устойчивото развитие. Екологични декларации за продуктите. Правила за определяне на категории за строителни продукти
Английски
Отменен 
2014-04-15  
67 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Екологични декларации за продуктите. Основни правила за определяне на продуктовите категории за строителни продукти
Български
Отменен 
2018-08-14  
71 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Екологични декларации за продуктите. Основни правила за определяне на продуктовите категории за строителни продукти
Английски
Действащ 
2020-01-15  
74 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Екологични декларации за продукти. Основни правила за категориите строителни продукти
Английски
Действащ 
2012-04-19  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Екологични декларации за продуктите. Форма на бизнес комуникация
Български
Действащ 
2018-10-17  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Екологични декларации за продуктите. Форма на бизнес комуникация
Английски
Действащ 
2012-02-17  
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на екологичните показатели на сгради. Метод за изчисление
Български
Действащ 
2019-05-16  
64 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на екологичните показатели на сгради. Метод за изчисление
Английски
Отменен 
2014-04-15  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на социалните показатели на сградите. Методика за изчисляване
Английски
Действащ 
2014-12-17  
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на социалните показатели на сградите. Методика за изчисляване
Английски
Действащ 
2015-10-15  
65 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на икономическите показатели на сгради. Методи за изчисляване
Български
Действащ 
2019-08-15  
65 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Устойчиво строителство. Оценяване на икономическите показатели на сгради. Методи за изчисляване
Английски
Действащ 
2020-03-16  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителство на сгради. Организация на информацията в строителството. Част 2: Рамка за класифициране (ISO 12006-2:2015)
Английски
Действащ 
2017-02-16  
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителство на сгради. Организация на информацията в строителството. Част 3: Рамка за предоставяне на обектно ориентирана информация (ISO 12006-3:2007)
Английски
Действащ 
2017-02-16  
90 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Industry Foundation Classes (IFC) за обмен на данни в строителството и управлението на сградния фонд (ISO 16739:2013)
Английски
Действащ 
2019-10-16  
44 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Структури на данни за електронни каталози на продукти за строителни услуги. Част 1: Понятия, архитектура и модел (ISO 16757-1:2015)
Английски
Действащ 
2019-10-16  
93 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Структури на данни за електронни каталози на продукти за строителни услуги. Част 2: Геометрия (ISO 16757-2:2016)
Английски
Действащ 
2019-02-14  
46 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 1: Понятия и принципи (ISO 19650-1:2018)
Английски
Действащ 
2019-02-14  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Организация и дигитализация на информацията за сгради и строителни съоръжения, включително строително информационно моделиране (BIM). Управление на информацията чрез използване на строително информационно моделиране. Част 2: Фаза на доставка на активи (ISO 19650-2:2018)
Английски
Действащ 
2018-05-17  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни информационни модели. Наръчник за предоставяне на информация. Част 1: Методология и формат (ISO 29481-1:2016)
Английски
Действащ 
2017-02-16  
84 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Строителни информационни модели. Наръчник за предоставяне на информация. Част 2: Рамка за взаимодействие (ISO 29481-2:2012)
Отпечатай страницата
35 намерени, страница 1 от 2
Страници:
 1 2