Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
1982  
113 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Статистически приемателен контрол по количествен признак
Български
Действащ 
1990  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Критерии параметрични за проверка на хипотези в статистическия контрол на качеството и надеждността
Български
Действащ 
1973  
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол статистически на качеството. Основни закони на разпределение
Български
Действащ 
1973  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол статистически на качеството. Проверка на хипотези за вида на разпределението
Български
Действащ 
1990  
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Статистическо регулиране на качеството. Контролни карти
Български
Действащ 
1977  
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол статистически на качеството. Непараметрични статистически методи
Български
Отменен 
1978  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Редове на предпочитани числа за входни величини на статистически таблици
Български
Отменен 
1988  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Контрол статистически на качеството. Непрекъснат приемателен контрол по алтернативен признак
Български
Действащ 
1978  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Правила за оценка на анормалност на резултати от наблюдения
Български
Действащ 
1979  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Числа. Правила за записване и закръгляване
Български
Отменен 
1987  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Статистически контрол на качеството. Термини и определения
Български
Отменен 
1979  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Равномерно разпределение на случайни числа
Български
Действащ 
1982  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на доверителни интервали за параметрите на Вейбуловото разпределение
Български
Действащ 
1982  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Правила за проверка на съгласуваност на емпиричното разпределение с теоретичното
Български
Действащ 
1981  
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Статистическо регулиране на технологичните процеси с използване на контролни карти на кумулативните суми на извадковото средно
Български
Действащ 
1990  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и на доверителни интервали на нормалното и логаритмично нормалното разпределение при напълно определени извадки
Български
Действащ 
1983  
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Статистическо регулиране на технологични процеси с използване на контролни карти на базата на средна дължина на поредица от извадки
Български
Отменен 
1990  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Теория на вероятностите и приложна статистика. Термини, определения и означения
Български
Отменен 
1975  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Математически знаци и правила за набиране на математически формули
Български
Отменен 
1984  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Графични методи за обработка на данни. Метод на вероятностни мрежи
Български
Действащ 
1986  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Статистически методи за анализ и регулиране на технологични процеси и статистически методи за приемателен контрол. Правила за внедряване. Основни положения
Български
Действащ 
1987  
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Правила за определяне елементи и доверителни граници на параметрите на биномно и отрицателно биномно разпределение
Български
Действащ 
1987  
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Правила за определяне на оценки и доверителни граници за параметъра на поасоновото разпределение
Български
Действащ 
1988  
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Приложна статистика. Дисперсионен анализ
Български
Действащ 
1988  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Статистически приемателен контрол по алтернативен признак. Едностепенни планове за извадков контрол с приемателно число нула
Български
Отменен 
1992  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Стойностен анализ. Основни положения. Термини и определения
Български
Действащ 
1984  
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Предпочитани числа и редове от предпочитани числа
Български
Отменен 
1981  
72 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Статистически приемателен контрол по алтернативен признак. Общи положения. Планове за контрол
Български
Действащ 
1982  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Статистически контрол на качеството. Методи за вземане на случайни извадки от дискретна продукция
Английски
Действащ 
2006-08-10  
62 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на eфективността
Отпечатай страницата
114 намерени, страница 1 от 4
Страници:
 1 2 3 4