Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Действащ 
1988  
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Единна система от уреди и средства за контролиране, регулиране и управление на производствени процеси. Източници захранващи електрически. Механизми изпълнителни електрически с постоянна скорост
Български
Отменен 
1988  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резистори постоянни слоести метални
Български
Отменен 
1984  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори. Методи за измерване на капацитета и коефициента на загубите
Български
Отменен 
1984  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори. Метод за проверка на електрическата якост
Български
Отменен 
1973  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори и резистори. Метод за изпитване на линейни ускорения
Български
Отменен 
1983  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори и резистори. Общи изисквания към методите за контрол на надеждността
Български
Отменен 
1979  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединения щепселни за електрокари и електромобили
Български
Отменен 
1979  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединения щепселни за електрокари и електромобили
Български
Отменен 
1979  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединения щепселни за електрокари и електромобили
Български
Отменен 
1979  
14 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори полиетилентерефталатни
Български
Отменен 
1978  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Диоди силициеви изправителни маломощни типове КД 1100, КД 1101, КД 1102, КД 1103, КД 1104, КД 1105, КД 1106. Технически изисквания
Български
Отменен 
1978  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Диоди силициеви изправителни маломощни типове КД 1100, КД 1101, КД 1102, КД 1103, КД 1104, КД 1105, КД 1106. Технически изисквания
Български
Отменен 
1974  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди полупроводникови. Диоди. Варикапи. Методи за измерване температурния коефициент на капацитета
Български
Отменен 
1978  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори искрогасителни за двигатели с вътрешно горене
Български
Отменен 
1978  
3.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори искрогасителни за двигатели с вътрешно горене
Български
Отменен 
1977  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Електрозадвижвания тиристорни комплектни бързодействащи с малоинерционни постояннотокови двигатели
Български
Отменен 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори керамични донастройващи. Класификация. Основни параметри
Български
Отменен 
1974  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори електролитни пускови. Класификация. Основни параметри
Български
Отменен 
1982  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резистори. Маркировка, опаковка, съхранение и транспорт
Български
Отменен 
1974  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Тиристори силициеви мощни
Български
Отменен 
1975  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори полистиролни. Номинални данни. Типоразмери
Български
Отменен 
1975  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Съединители до 3 MHz. Терминология
Български
Отменен 
1975  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Схеми за свързване на щепселни съединители за битови акустични апарати
Български
Отменен 
1975  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори електрически. Методи за определяне на индуктивността
Български
Отменен 
1986  
11.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Резистори. Правила за приемане
Български
Отменен 
1976  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Кондензатори. Методи за определяне прегряването при натоварване с допустима реактивна мощност и допустим високо честотен ток
Български
Отменен 
1983  
7.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори. Методи за определяне прегряването при натоварване с допустима реактивна мощност и допустим високочестотен ток
Български
Отменен 
1980  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен само на хартия.
Кондензатори полиетилентерефталатни. Основни и присъединителни размери
Български
Отменен 
1986  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори полиетилентерефталатни. Основни и присъединителни размери
Български
Отменен 
1986  
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Кондензатори електролитни. Основни и присъединителни размери
Отпечатай страницата
613 намерени, страница 1 от 21
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7