Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2004-06-30  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 1: Изисквания
Български
Действащ 
2007-09-28  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 1: Изисквания
Английски
Действащ 
2006-09-25  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 10: Определяне на иницииращата способност на детониращи шнурове
Български
Действащ 
2011-10-17  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 10: Определяне на иницииращата способност на детониращи шнурове
Английски
Действащ 
2003-11-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 11: Определяне на скоростта на детонация на детониращи шнурове
Български
Действащ 
2007-05-30  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 11: Определяне на скоростта на детонация на детониращи шнурове
Английски
Действащ 
2003-11-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 12: Определяне на продължителността на горене на детониращи шнурове
Български
Действащ 
2007-05-30  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 12: Определяне на продължителността на горене на детониращи шнурове
Английски
Действащ 
2003-11-20  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 2: Определяне на топлинната устойчивост на детониращи шнурове и огнепроводни шнурове
Български
Действащ 
2007-05-30  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 2: Определяне на топлинната устойчивост на детониращи шнурове и огнепроводни шнурове
Английски
Действащ 
2003-11-20  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 3: Определяне на чувствителността към триене на сърцевината на детониращи шнурове
Български
Действащ 
2007-05-30  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 3: Определяне на чувствителността към триене на сърцевината на детониращи шнурове
Английски
Действащ 
2003-11-20  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 4: Определяне на чувствителността към удар на детониращи шнурове
Български
Действащ 
2007-05-30  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 4: Определяне на чувствителността към удар на детониращи шнурове
Английски
Действащ 
2004-06-30  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 5: Определяне на устойчивостта срещу абразивно износване на детониращите шнурове
Български
Действащ 
2007-05-30  
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 5: Определяне на устойчивостта срещу абразивно износване на детониращите шнурове
Английски
Действащ 
2003-11-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 6: Определяне на устойчивостта на опън на детониращи шнурове
Български
Действащ 
2007-05-30  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 6: Определяне на устойчивостта на опън на детониращи шнурове
Английски
Действащ 
2003-11-20  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 7: Определяне на надеждността на възпламеняване на детониращи шнурове
Български
Действащ 
2007-05-30  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 7: Определяне на надеждността на възпламеняване на детониращи шнурове
Английски
Действащ 
2003-11-20  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 8: Определяне на устойчивостта към вода на детониращи шнурове и огнепроводни шнурове
Български
Действащ 
2007-05-30  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 8: Определяне на устойчивостта към вода на детониращи шнурове и огнепроводни шнурове
Английски
Действащ 
2006-09-25  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 9: Определяне на предаването на детонация от детониращ шнур на детониращ шнур
Български
Действащ 
2008-11-28  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Детониращи шнурове и огнепроводни шнурове. Част 9: Определяне на предаването на детонация от детониращ шнур на детониращ шнур
Английски
Действащ 
2006-09-25  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни вещества. Част 1: Изисквания
Български
Действащ 
2008-11-28  
10 
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни вещества. Част 1: Изисквания
Английски
Действащ 
2004-06-30  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни вещества. Част 10: Метод за проверка на начините за иницииране
Български
Действащ 
2006-12-27  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни вещества. Част 10: Метод за проверка на начините за иницииране
Английски
Действащ 
2004-06-30  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни вещества. Част 11: Определяне предаването на детонация на разстояние
Български
Действащ 
2006-12-27  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Взривни вещества за граждански цели. Бризантни взривни вещества. Част 11: Определяне предаването на детонация на разстояние
Отпечатай страницата
114 намерени, страница 1 от 4
Страници:
 1 2 3 4