Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Търсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2013-03-19  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Материали за пътна маркировка. Материали за посипване. Стъклени перли, добавъчни материали, повишаващи съпротивлението на хлъзгане, и смеси от двата продукта
Български
Действащ 
2015-06-16  
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Стъкло за строителството. Термично усилено натриево калциево силикатно стъкло. Част 2: Оценяване на съответствието/стандарт за продукт
Английски
Действащ 
2003-10-23  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пещи на течно гориво с изпарителни горелки
Английски
Действащ 
2007-10-30  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Пещи на течно гориво с изпарителни горелки
Английски
Действащ 
2005-04-29  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Български
Действащ 
2005-04-29  
33 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горещовалцувани продукти от конструкционни стомани. Част 1: Общи технически условия на доставка
Английски
Действащ 
2009-07-10  
47 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неръждаеми стомани. Част 4: Технически условия на доставка на тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни конструкции
Български
Действащ 
2019-03-14  
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неръждаеми стомани. Част 4: Технически условия на доставка на тънък/дебел лист и лента от корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни конструкции
Английски
Действащ 
2009-07-10  
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неръждаеми стомани. Част 5: Технически условия за доставка на пръти, тънки пръти, профили, телове и продукти с почистена повърхност, от корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни цели
Български
Действащ 
2018-10-17  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Неръждаеми стомани. Част 5: Технически условия за доставка на пръти, тънки пръти, профили, телове и продукти с почистена повърхност, от корозионноустойчиви стомани, предназначени за строителни цели
Английски
Действащ 
2015-04-21  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Светлопропускливи еднослойни профилни листове от пластмаси за вътрешни и външни покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване
Английски
Отменен 
2013-03-19  
60 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Светлопропускливи еднослойни профилни листове от пластмаси за вътрешни и външни покриви, стени и тавани. Изисквания и методи за изпитване
Английски
Отменен 
2009-12-30  
154 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Уреди отоплителни газови с принудителна конвекция за отопление на въздуха в обществени сгради с номинална топлинна мощност не по-голяма от 300 kW, включващи вентилатор за пренасяне на въздуха за горене и/или продуктите от изгаряне
Английски
Действащ 
2006-08-10  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка
Български
Действащ 
2008-09-19  
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Горещообработени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка
Английски
Действащ 
2006-08-10  
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирани и дребнозърнести стомани. Част 1: Технически условия на доставка
Отпечатай страницата
2017 намерени, страница 1 от 68
Страници:
 1 2 3 4 5 6 7