Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиТърсене

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
1999  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за органите, които извършват сертификация на продукти (ISO/IEC Guide 65:1996)
Български
Отменен 
2005-12-29  
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане (ISO 14001:2004)
Английски
Действащ 
2015-09-25  
48 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)
Български
Действащ 
2015-09-25  
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015)
Английски
Отменен 
2010-07-15  
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване (ISO 14004:2004)
Български
Отменен 
2013-02-15  
51 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Общо ръководство за принципите, системите и методите за внедряване (ISO 14004:2004)
Английски
Действащ 
2016-04-18  
73 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016)
Български
Действащ 
2017-03-16  
76 
140.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление по отношение на околната среда. Общи указания за прилагане (ISO 14004:2016)
Английски
Действащ 
2010-07-15  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на околната среда на площадки и организации (EASO) (ISO 14015:2001)
Английски
Действащ 
2004-03-19  
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Екоетикети и екодекларации. Общи принципи (ISO 14020:2000)
Български
Действащ 
2009-03-27  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Екоетикети и екодекларации. Общи принципи (ISO 14020:2000)
Английски
Отменен 
2012-02-17  
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Етикети за окачествяване и декларации за околната среда. Лично декларирани искове/претенции по отношение на околната среда (Тип ІІ етикетиране на околната среда). Изменение 1 (ISO 14021:1999/Amd 1:2009)
Английски
Отменен 
2006-08-10  
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Етикети за окачествяване и декларации за околната среда - Лично декларирани искове/ претенции по отношение на околната среда (Тип ІІ етикетиране на околната среда) (ISO 14021:1999)
Английски
Действащ 
2016-05-17  
38 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Етикети и декларации, свързани с околната среда. Заявления по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност (етикетиране по отношение на околната среда, тип II) (ISO 14021:2016)
Български
Действащ 
2018-01-15  
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Етикети и декларации, свързани с околната среда. Заявления по отношение на околната среда, направени на собствена отговорност (етикетиране по отношение на околната среда, тип II) (ISO 14021:2016)
Английски
Отменен 
2004-03-19  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид І. Принципи и процедури (ISO 14024:1999)
Български
Отменен 
2009-03-27  
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид І. Принципи и процедури (ISO 14024:1999)
Английски
Действащ 
2018-05-17  
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Екоетикети и екодекларации. Екоетикетиране вид І. Принципи и процедури (ISO 14024:2018)
Английски
Отменен 
2006-08-10  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания (ISO 14031:1999)
Български
Отменен 
2008-03-28  
43 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания (ISO 14031:1999)
Английски
Действащ 
2013-10-14  
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания (ISO 14031:2013)
Български
Действащ 
2017-03-16  
49 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на резултатността спрямо околната среда. Указания (ISO 14031:2013)
Английски
Действащ 
2006-12-27  
29 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценка на жизнения цикъл. Принципи и общи изисквания (ISO 14040:2006)
Английски
Действащ 
2006-12-27  
56 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки (ISO 14044:2006)
Български
Действащ 
2019-09-19  
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки (ISO 14044:2006)
Английски
Действащ 
2018-03-15  
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)
Български
Действащ 
2019-09-19  
19.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Оценяване на жизнения цикъл. Изисквания и насоки. Изменение 1 (ISO 14044:2006/Amd 1:2017)
Английски
Действащ 
2010-07-15  
186 
272.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Речник (ISO 14050:2009)
Английски
Действащ 
2010-07-15  
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Управление по отношение на околната среда. Обмен на информация по отношение на околната среда. Насоки и примери (ISO 14063:2006)
Английски
Отменен 
2012-04-19  
32 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Парникови газове. Част 1: Технически изисквания и ръководство на ниво организация за количествено определяне и докладване на емисиите парникови газове и на отстранените парникови газове (ISO 14064-1:2006)
Отпечатай страницата
79 намерени, страница 1 от 3
Страници:
 1 2 3