Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Връзки

Заглавие на български

Взривни вещества за граждански цели

Заглавие на английски

Directive 2014/28/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market and supervision of explosives for civil uses

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели - В сила от 20.04.2016 г., Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г., Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г.