Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Пиротехнически изделия

Заглавие на английски

Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pyrotechnic articles (recast)

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия - В сила от 01.07.2015 г., Приета с ПМС № 162 от 29.06.2015 г., Обн. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015 г.