Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеВръзки

Заглавие на български

Плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за лично ползване

Заглавие на английски

Directive 2013/53/EU of the European Parliament and of the Council of 20 November 2013 on recreational craft and personal watercraft and repealing Directive 94/25/EC

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване В сила от 18.01.2016 г. Приета с ПМС № 388 от 30 декември 2015 г. Обн., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2016 г.