Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Електронно фактуриране при обществените поръчки

Заглавие на английски

Directive 2014/55/EU of the European Parliament and of The Council of 16 April 2014 on Electronic Invoicing in Public Procurement

Допълнителна информация

ДИРЕКТИВА 2014/55/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 г. относно електронното фактуриране при обществените поръчки Закон за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г.)