Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеВръзки

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост

Заглавие на английски

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (recast)

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост В сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС № 47 от 15.03.2016 г. Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г., изм. ДВ. бр.32 от 22 Април 2016г.