Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Транспортируеми съоръжения под налягане

Заглавие на английски

Transportable pressure equipment

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане В сила от 07.10.2011 г. Приета с ПМС № 271 от 29.09.2011 г. Обн. ДВ. бр.78 от 7 Октомври 2011г.