Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиВръзки

Заглавие на български

Официален контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

Заглавие на английски

Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 onofficial controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules

Допълнителна информация

Няма информация