Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Връзки

Заглавие на български

Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване

Заглавие на английски

Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (recast)

Допълнителна информация

НАРЕДБА за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества Приета с ПМС № 55 от 06.03.2013 г. Обн. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г.