Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеВръзки

Заглавие на български

Посочване на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите

Заглавие на английски

DIRECTIVE 2010/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the indication by labelling and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products (recast)

Допълнителна информация

Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси, влязла в сила от 21.07.2011 г., обн. в ДВ бр. 41 от 31.05.2011 г.