Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Връзки

Заглавие на български

Изисквания за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението

Заглавие на английски

Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

Допълнителна информация

Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (Текст от значение за ЕИП) Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгл. чл.15 от Директива 2009/125/EO на Европейския парламент и на съвета от 21.10.2009 за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продуктите, свързани с енергопотреблението. ДВ – бр.14 от 20.02.2015