Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеВръзки

Заглавие на български

Електромагнитна съвместимост

Заглавие на английски

Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing Directive 89/336/EEC

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост ДВ 78/11.09.2001, изм. ДВ 13/11.02.2003, изм. ДВ 24/21.03.2006, ДВ 32/17.04.2007, в сила от 20.07.2007 г.