Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПВръзки

Заглавие на български

Активни имплантируеми медицински изделия

Заглавие на английски

Active implantable medical devices

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия - Приета с ПМС №185 от 31.07.2007 г., Обн. ДВ. бр.65 от 10.08.2007 г., изм. ДВ. бр.106 от 12.12.2008 г.