Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеРазширено търсене

Използвайте формата по-долу, за да намерите желания от Вас стандарт. В полетата по-долу въведете Вашите критерии за търсене (поединично или в комбинация) и натиснете бутона "Търси".
       
Статус: Във всички   Проект   Действащ   Отменен
 
Номер на стандарт: Въведете номер на стандарта.
Пример 1: ISO 9001 Пример 2: "ISO 9001" или 9000
 
 
Заглавие: Въведете дума или фраза от заглавието на стандарта или неговия обхват. Пример 1: цифров и мрежа; Пример 2: 9001  
 
ICS номер: Въведете код или ключова дума от заглавието на ICS, който търсите. Пример 1: 01.040.11 Пример 2: здравеопазване.
 
Директиви: Въведете код или ключова дума от заглавието на директивата, която търсите. Пример 1: 97/23/EО; Пример 2: налягане.
 
Технически комитет: Въведете код или ключова дума от заглавието на техническия комитет, който търсите. Пример 1: ТК-7; Пример 2: керамика и стъкло.
 
Дата: Публикуван от     до    
 
     

Съвети за търсене

Можете да търсите по няколко думи или фрази свързани с логически оператори "И", "ИЛИ", "НЕ":

 • И - Намира всички документи, които съдържат всяка от зададените ключови думи. Така например изразът цифрова и мрежа би открил всички документи съдържащи думата "цифрова" и съдържащи думата "мрежа". Вместо думата "И" може да се използват знака " + " и думите (на латиница) "AND".
  Пример: цифрова и мрежа
  Пример: цифрова + мрежа
  Пример: digital and network

 • ИЛИ - Намира всички документи, които съдържат най-малко една от зададените ключови думи. Така например израза цифрова или мрежа би открил всички документи, съдържащи думата "цифрова" или думата "мрежа". Вместо думата "ИЛИ" може да се използват знака " / " и думите (на латиница) "OR".
  Пример: цифрова или мрежа
  Пример: цифрова / мрежа
  Пример: digital or network
 • НЕ - Намира всички документи, които съдържат лявата, НО НЕ съдържат дясната ключова дума от израза. Така например израза цифрова не мрежа би открил всички документи съдържащи думата "цифрова" , но не и думата "мрежа". Вместо думата "НЕ" може да се използват знака " - " и думите (на латиница) "NOT".
  Пример: цифрова не мрежа
  Пример: цифрова - мрежа
  Пример: digital not network

Разширяване на Вашето търсене чрез използване на знака (%): 

 • %: Този знак може да бъде използван за търсене на думи или фрази, които съдържат нула или повече знака от дадена позиция, например ако напишете БДС EN ISO%2003, ще намерите информация за всички БДС EN ISO стандарти издавани през 2003 година.
  Пример: БДС EN ISO%2003
  Пример: "пластмаси%фенолни" не горене
  – Всички документи, които съдържат думите "пластмаси" и "фенолни", но не и думата "горене".
  Пример: "Текстил% маш%" - Всички документи, които съдържат фразата: "Текстилни машини" или "Текстил. Оценяване на стабилността при машинно ..." или "Текстилни подови покрития. Класификация на машинно ..."

Когато искате да търсите дадена фраза, трябва да я напишете в кавички.

 • Пример: "цифрова мрежа"

Когато искате да търсите дадена фраза, заедно с една или повече думи, трябва да я напишете в кавички.

 • Пример: "цифрова мрежа" или сигнал

Главни и малки букви не се различават при търсене.