Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Отоплителните системи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”БДС 15520:1982

БДС 15520:1982
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 7
Публикуван: 1982
Отменен на: 2015-09-16
Цена: 15.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Излъчватели на апарати за ултразвукова терапия. Технически изисквания. Методи за изпитване

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 2588-80. Стандартът се отнася за излъчватели с плоска излъчваща повърхност за ултразвукови терапевтични апарати, предназначени за преобразуваме на високочестотни електрически колебания в механични колебания със същата честота /по-нататък - ултразвукови колебания/ с цел лечебно въздействие върху различни участъци на човешкото тяло в условията на медицинските заведения.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти