Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБДС 15481:1982

БДС 15481:1982
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 4
Публикуван: 1982
Цена: 7.80 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Машини за електродъгово и електросъпротивително заваряване. Допустими нива на шум и методи за измерване

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът се отнася за допустимите нива на шум и методите за измерване на шума на машини за електродъгово и електросъпротивително заваряване и за токоизточници (накратко "заваръчни машини"). Стандартът не се отнася за машини за плазмено заваряване и заваръчни трансформатори за битови цели.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти