Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС 15454:1982

БДС 15454:1982
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 9
Публикуван: 1982
Отменен на: 2015-09-16
Цена: 19.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Уреди медицински измерителни за функционална диагностика. Номенклатура на основните показатели

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува на СТ на СИВ 2719-80. Стандартът се отнася за средствата за измерване (СИ) за функционална диагностика: - аналогови и дискретни измерителни уреди (ИУ), предназначени за измерване на физически величини, характеризиращи състоянието на човешкия организъм; - измерителни (първични и междинни) преобразуватели (ИПР), предназначени за използване в измерителните уреди за функционална диагностика; - измерителни генератори (ИГ); - измерителни уредби, включващи съвкупност от функционално обединени СИ. Стандартът не се отнася за: - уреди за измерване на проби, взети от човешкия организъм; - уреди за получаване на качествена информация за състоянието на човешкия организъм; - за рентгенови и изотопни уреди.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти