Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС 15319:1981

БДС 15319:1981
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 9
Публикуван: 1981
Отменен на: 2015-09-16
Цена: 19.40 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Апарати ултразвукови диагностични ехоимпулсни едномерни. Типове. Технически изисквания. Методи за изпитване

Заглавие на английски

Няма въведена информация

Област на действие на български

Стандартът съответствува напълно на CT на СИВ 2485-80. Стандартът се отнася за ултразвукови диагностични ехоимпулсни едномерни апарати /по-нататък - само апарати/, предназначени за получаване на информация за разположението и характера на структурите на вътрешните органи и тъкани и измерване на линейните размери на биологичните обекти по метода на ултразвуковата локация и определя типовете апарати, основните параметри, техническите изисквания и методите за изпитване.

Област на действие на английски

Няма въведена информация

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти