Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоБДС EN ISO 19011:2018

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO 19011:2018
БДС EN ISO 19011:2018
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 58
Публикуван: 2018-10-17
Свързани международни стандарти
IDT
EN ISO 19011:2018
CEN/SS F20
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)

Заглавие на английски

Guidelines for auditing management systems (ISO 19011:2018)

Област на действие на български

Този документ съдържа указания за одитиране на системите за управление, включително принципите на одитиране, управлението на програма за одит и провеждането на одити на системите за управление, както и указания за оценка на компетентността на лицата, участващи в процеса на одит. Тези дейности включват лицето / лицата, които управляват програмата за одит, одиторите и екипите за одит. Той е приложим за всички организации, които трябва да планират и провеждат вътрешни или външни одити на системите за управление или да управляват програма за одит. Прилагането на този документ за други видове одити е възможно, при условие че се обръща специално внимание на необходимата специфична компетентност.

Област на действие на английски

This document provides guidance on auditing management systems, including the principles of auditing, managing an audit programme and conducting management system audits, as well as guidance on the evaluation of competence of individuals involved in the audit process. These activities include the individual(s) managing the audit programme, auditors and audit teams. It is applicable to all organizations that need to plan and conduct internal or external audits of management systems or manage an audit programme. The application of this document to other types of audits is possible, provided that special consideration is given to the specific competence needed.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO 19011:2018 заменя и отменя БДС EN ISO 19011:2011 на 2018-09-18

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2004-03-19 
40 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за одит на системи за управление на качеството и/или за управление на околната среда (ISO 19011:2002)
Английски
Отменен 
2012-01-18 
55 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)
Български
Отменен 
2012-04-19 
54 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2011)
Английски
Действащ 
2018-09-18 
58 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Указания за извършване на одит на системи за управление (ISO 19011:2018)