Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеБДС ISO 45001:2018

БДС ISO 45001:2018
Статус: Действащ
Език: Български
Страници: 51
Публикуван: 2018-04-16
Свързани международни стандарти
IDT
ISO 45001:2018
ISO/TC 283
Цена: 105.00 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане

Заглавие на английски

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

Област на действие на български

Този документ определя изисквания за система за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) и дава указания за прилагането му, за да може организацията да осигури безопасни и здравословни работни места, като предотвратява наранявания и заболяване като активно подобрява своята резултатност по ЗБР. Този документ е приложим за всяка организация, която желае да създаде, внедри и поддържа система за управление на ЗБР, за да подобри здравето и безопасността при работа, да премахне или намали до минимум рисковете за ЗБР (включително недостатъците на системата), да се възползва от възможностите за ЗБР и отстрани несъответствията на системата за управление на ЗБР, свързани с нейните дейности. Този документ помага на организацията да постигне предвидените резултати от системата за управление по ЗБР. В съответствие с политиката по ЗБР на организацията, предвидените резултати от системата за управление на ЗБР включват: a) постоянно подобряване на резултатността по ЗБР, b) изпълнение на законовите изисквания и други изисквания; c) постигане на целите по ЗБР.

Област на действие на английски

Mutual understanding and communication. Quality.

Технически комитет

ICS

Няма връзка с ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

Няма връзка с национални стандарти

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Английски
Действащ 
2018-04-16 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане