Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБДС EN ISO/IEC 17025:2006

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN ISO/IEC 17025:2006
БДС EN ISO/IEC 17025:2006
Статус: Отменен
Език: Български
Страници: 40
Публикуван: 2006-03-02
Свързани международни стандарти

EN ISO/IEC 17025:2005
CEN/CLC/JTC 1
Цена: 72.60 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005)

Заглавие на английски

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2005)

Област на действие на български

Този международен стандарт определя общите изисквания за компетентност при извършване на изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки. Той се отнася за изпитванията и калибриранията, извършвани с използването на стандартизирани методи, нестандартизирани методи и методи, разработени от лабораториите. Този международен стандарт е приложим за всички организации, които извършват изпитвания и/или калибрирания. Например лаборатории от първа, втора и трета страна, както и лаборатории, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола и сертификацията на продуктите Този международен стандарт е предназначен да бъде използван от лаборатории, които създават своя система за управление на качеството и на административните и техническите си дейности. Той може също да бъде използван от клиентите на лаборатории, от упълномощените разпоредителни органи и органите за акредитация, които потвърждават или признават компетентността на лаборатории. Този стандарт не е предназначен да бъде използван за сертификация на лаборатории.

Област на действие на английски

ISO/IEC 17025:2005 specifies the general requirements for the competence to carry out tests and/or calibrations, including sampling. It covers testing and calibration performed using standard methods, non-standard methods, and laboratory-developed methods. It is applicable to all organizations performing tests and/or calibrations. These include, for example, first-, second- and third-party laboratories, and laboratories where testing and/or calibration forms part of inspection and product certification. ISO/IEC 17025:2005 is applicable to all laboratories regardless of the number of personnel or the extent of the scope of testing and/or calibration activities. When a laboratory does not undertake one or more of the activities covered by ISO/IEC 17025:2005, such as sampling and the design/development of new methods, the requirements of those clauses do not apply. ISO/IEC 17025:2005 is for use by laboratories in developing their management system for quality, administrative and technical operations. Laboratory customers, regulatory authorities and accreditation bodies may also use it in confirming or recognizing the competence of laboratories. ISO/IEC 17025:2005 is not intended to be used as the basis for certification of laboratories. Compliance with regulatory and safety requirements on the operation of laboratories is not covered by ISO/IEC 17025:2005.

Технически комитет

ICS

Директиви

Няма връзка с директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN ISO/IEC 17025:2018 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17025:2006 на 2018-01-15
БДС EN ISO/IEC 17025:2006 заменя и отменя БДС EN ISO/IEC 17025:2001 на 2006-03-02

Забележка

AC:2006; K:2006

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена он-лайн
 
Купи
Български
Отменен 
2006-11-14 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006)
Български
Отменен 
2001-06-04 
37 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:1999) (Второ издание 2002 г.)
Български
Отменен 
2006-11-14 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006)
Английски
Действащ 
2018-01-15 
41 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Български
Действащ 
2018-01-29 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
Български
Действащ 
2019-12-16 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)